NLP Nedir?

1888439_810887915591253_2099425316_n

İnsanlığın yararına pratik çözümler getiren, onların bilinçaltına kolayca ulaşabilme becerilerini öğreten, başarının modellenebileceğini özellikle psikoterapide kolay ve yeni çözümler üretilebileceğini, insanların içinde var olan ama farkında olmadığımız nice kaynağın istenildiğinde kullanılabileceğinin, yollarını gösteren NLP 1976 kışına kadar insanlık için bir sırdı.

Taaki 1976 yılı baharında santa cruz üniversitesi dilbilim hocası John Grinder ile yetenekli Matematik ve bilgisayar öğrencisi Richard Bandler’ in psikoterapiye olan ortak ilgileri sonucu buluşmalarına kadar.

Grinder ve Bandler, dönemin birbirlerinden habersiz ancak psikoterapide büyük başarılar elde eden üç psikoterapistinin insanlarda başarılı değişiklikler oluşturmak için kullandıkları yöntemleri ve dil kalıplarını araştırmaya karar verdiler. Acaba laboratuarda tekrarlanan bilimsel deneylerin, her defasında aynı sonuçları vermeleri gibi bireylerinde özel deneyimlerinin aynen tekrarlanabilen bir sistematiği var mıydı?

Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls, aile terapisine yepyeni bir boyut getiren Virginia Satir ile insanların bilinçaltına kolayca ulaşabil
en Milton Erickson’un terapi yöntemlerini ve dil kalıplarını incelediler. Grinder ve Bandler’ in amaçları, yeni tedavi yöntemleri yada psikolojinin teorik yanını öğrenmek değildi. Asıl amaçları bu üç usta terapistin iletişimde, bireysel davranış değişimi yaratmada kullandıkları yöntemleri kendileri de aynen tekrarlasalar, aynı sonuçlara ulaşabilecekler miydi?

Neuro Linguistic Programming’in Türkçe açılımını beyin dili programlaması olarak ifade edebiliriz.
Bireyin elde etmek istediklerini yapabilmesine imkan veren bir düşünce, uygulama ve davranışlar dizinidir diyebileceğimiz NLP’nin içeriğindeki;

Neuro: Beş duyumuz aracılığı ile dışarıdan bize ulaşan verilerin algılanması sırasında oluşan tüm nörolojik faaliyetlerin davranışlarımızı belirleyen asıl kaynak olması anlamındadır..

Linguistic: Duyu organlarımızla aldığımız verilerin söze dönüşmesi sonucu kullandığımız dil ile iletişim kurarız. Çevremizle ve kendimizle nasıl iletişim kurduğumuz ve bunun sonucunda çevreden aldığımız tepkiyi belirleyen dildir.

Programming: Beynimizi ve dilimizi istediğimiz amaçlara yönelik biçimde programlama karşılığındadır.

Neuro, linguistic aynen bilgisayar gibi programlanabilir.