KOÇLUK (Coaching) Nedir?

Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasını sağlayan profesyonel bir yol gösterme sürecidir. Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, hedeflerini seçebilmesine kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına, veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.

Güçlü ve gelişebilir yanlarımız bizim için önemlidir ve en önemli kaynağımızdır, hedefimiz güçlü yönlerimizi öne çıkartmaktır.
Etkili olabilmemiz için sadece düşünceleri değiştirmemiz yeterli değildir, davranışları da değiştirmeli ve eylem planına göre hareket etmeliyiz.

En mükemmel strateji bile o stratejiyi gerçekleştirecek davranışsal değişikliklerle desteklenmediği sürece olumlu sonuç vermeyecektir.

KISACA COCHİNG, Bir bireyin, bireysel başarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire bir çalışma yöntemiyle odaklanarak kurulan bir danışmanlık ilişkisidir.