İş Verimini Arttırma

Kurumsal >> İş Verimini Arttırma

VERİMLİLİK, işletmenin amaçlarına ulaşmak için ürün ve hizmeti istenen kalite,zaman ve maliyet kısıtları içinde gerçekleştirme düzeyi olarak tanımlanmaktadır.
Bu anlamda verimlilik, performansla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Verimlilik yönetimi ve verimlilik artırma kavramları için de bu geçerlidir Düşük maliyet ile çok miktarda üretmek; İşletme başarısının göstergesi sayıldığı endüstrileşme döneminde çıktı / girdi ilişkisi ile ölçülen verimlilik yadsınamaz bir yönetim ilkesi ve başarısının tek ölçütü olarak kabul edilmiştir.
Verimlilik günümüzde de önemli bir yönetim ilkesi ve başarı göstergesidir ve bu konuda çeşitli ölçüm teknikleri geliştirilmiştir.
Performans, amaçlı ve plânlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır.
Görüntüleme çözümlerinde marka, Canon tarafından Avrupa’nın 18 ülkesinde yürütülen yeni bir araştırma ile, ofis çalışanlarının, iş gününün sadece %75´inde tam kapasite ile çalıştıklarını, işyerinde geçirdikleri zamanın dörtte birinin ise verimsiz olduğunu ortaya koydu. Yürütülen araştırmada, 18 Avrupa ülkesinde yaklaşık 5.500 ofis çalışanının davranış ve tecrübelerini mercek altına alarak, çalışanların verimliliğini etkileyen faktörleri belirlendi.
Parasal ödüller ve ikramiyeler gibi teşviklerin, çalışanların %80’inin daha verimli olmasını etkilediği görülürken, Avrupa çapındaki çalışanların %85’inin, verimliliklerini artıran şeyin ‘takdir edilmek’ olduğunu söylemesi dikkat çekici bulundu.
Çalışanların değerinin anlaşılması ve takdir edilmelerinin, para ve finansal teşviklerden daha önemli olduğu gerçeği son derece çarpıcıdır. Çalışma verimliliğini teşvik etmek için çalışanınızın önüne para koymanız en iyi yol değildir. Bunun yerine, biraz takdir ve övgü, üretkenlik kayıplarınıza ilaç gibi gelecektir.
” Çalışma haftasını analiz eden bir araştırmaya göre de, katılımcıların üçte biri günler arasında bir fark olmadığını belirtirken, Avrupalı çalışanların %24´ü Salı gününün en verimli gün olduğunu ve İngilizler de (%22) Pazartesi gününün en verimli gün olduğunu belirttiler. Pazartesi gününün en verimsiz gün olduğunu iddia eden İtalya, Portekiz ve Almanya dışında, birçok Avrupa ülkesi, Cuma gününün haftanın en verimsiz günü olduğunu söyledi.
Araştırma sonucuna göre, günün ilk saatlerinde daha verimli olan çalışanlar, öğle yemeğinden hemen sonra ve akşama doğru gevşiyor. Çalışanların hemen, hemen üçte biri öğle yemeğinden hemen sonra ve akşama doğru yorgunluk ve halsizlik nedeniyle en düşük verimle çalışıyor. Sabah saatlerinde en düşük verimle çalışanların %19’unun ana nedeni, ayılmakta güçlük çekmeleri.
” Çalışma aylarını analiz eden bir araştırmaya göre ise Temmuz-Ağustos en verimsiz aylar. Benzer biçimde, ağustos ayını en verimsiz ay seçen İtalya, İspanya ve Portekiz; Temmuz ayını en verimsiz ay seçen İsveç, Finlandiya ve Norveç´le, Avrupalı çalışanların %25’i Temmuz ve Ağustos aylarını yılın en verimsiz iki ayı seçtiler. Buna karşın, İngiltere’deki ofis çalışanlarının %24’ü Aralık ayında en düşük verimle çalıştıklarını belirttiler.
Çalışma saatleri sırasında yapılan kısa süreli sohbetlerin, egzersizlerin, çay ve kahve molalarının, üretkenliği artırmada en etkili “mükemmel molalar” olduğu ortaya çıktı. İş arkadaşlarıyla yapılan sohbetlerin çalışma verimini arttırmaya yardımcı olduğuna en çok inananlar (%28) Danimarkalı ofis çalışanları olurken, Polonyalıların %27’si bir fincan kahve ya da çayı tercih ediyor.
Daha fazla IT bilgisi üretkenliği arttırıyor…
Teknolojiye duyulan güven günden güne artsa da, çalışanlar ofis IT sistemlerinden faydalanmak için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirttiler. “Çalışanların dörtte biri, ofis yazıcılarını kullanmak için yeterince eğitimli olduklarını hissetmediklerini belirtiyor. Yapılan araştırmalar ayrıca gösteriyor ki, çalışanların üçte biri, ofis yazıcısı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarının üretkenliklerini artırmalarına yardımcı olacağına inanıyor. ” Avrupa genelinde yürütülen araştırma sonucunda katılımcıların %46’sı, gelişmiş yazıcıların iş yerindeki verimliliği arttıracağına inandığını gösteriyor.
Bu oran, Portekiz, İspanya ve Macaristan’da daha da yüksek. Yeni teknolojiye sahip çok fonksiyonlu fotokopi makine ve yazılım çözümleri sayesinde, şirketlerin işletmelerini en iyi şekilde geliştiriyor.
  • Kurum Kültürü / Kurumsallaşma
  • İşletmelerde İletişim
  • Çatışma ve Çatışmaların Çözümlenmesi
  • Etkin Ekip Çalışması
  • İş Etiği

Konularında bizden yardım alabilirsiniz.

Bunların dışında bizimle iletişime geçmek ve bilgi almak tıklayınız.