Yönetim ve Liderlik Eğitimleri

Kurumsal >> Yönetim ve Liderlik Eğitimleri

Temel Yönetim Becerileri
İleri Yönetim Becerileri
Etkin Yöneticilik ve Liderlik
Ekip Oluşturma ve Yönetme
Sorun Çözme ve Karar Alma
Zaman ve Toplantı Yönetimi

Etkin Sunuş ve İletişim
Kriz Yönetimi
Delegasyon / Yetki Devri
Müzakere Teknikleri
Değişim Yönetimi
Proje Yönetimi
Kişisel İmaj Yönetimi
Anlayarak Hızlı Okuma
Hafıza Tekniklerini Geliştirme
Stres Yönetimi
Motivasyon

hitabet  ve güzel konuşma

Diksiyon

 • ARTİCULASYON
 • Geri Bildirim
 • Uyum
 • Eşleşme/Yansıtma
 • Ayak uydur/Yönlendir
 • Uzlaşma alanı sağlamak
 • Metaforlar
 • Karşı tarafı tanıma
 • Kalibrasyon- gözlem
 • Beden Dili
 • İkna

Konularında bizden yardım alabilirsiniz.

Bunların dışında bizimle iletişime geçmek ve bilgi almak tıklayınız.