nlp ile işletme başarısı ve mentöring

Teknolojinin hızla geliştiği, rekabetin giderek yoğunlaştığı bir ortamda, kişisel ve kurumsal bazda kendimizi kanıtlamak ve var olmak için, tüm moda ve trendlerin ötesinde  yer alan NLP  yaşamsal bir gereklilik  olarak  ortaya çıkmaktadır. NLP nasıl işliyor da sihirli bir değnek gibi  avrupadaki bir çok işletme ve kurumlar ona sarılıyor. NLP bu işletme ve kurumlara ne gibi faydalar sağlıyor?

Bugün dünya çapında birçok şirket, kurum içi ve dışı doğru iletişimi destekleyerek kurumsal hedeflere ulaşmada yarar sağlayacak NLP yöntemlerini uyguluyor. Bu amaçla yöneticilerine kurumsal uzak görüşlülük, müşterilerle doğru ilişkiler kurma ve yüksek performans konularında eğitimler verilerek,  değişim ve gelişimleri sağlanıyor.  Devamla kurumun diğer çalışanlarının da aynı hedefe yönelik sonuç alma doğrultusunda eğitimleri sağlanıyor. Böylece öğrenirken ve uygularken elde edilen sonuçlarla, bireysel motivasyonun artırılmasıyla, kurumun vizyon hedefine doğru giden bir yol inşa ediliyor.
Satış ve pazarlama konusunda bilgilenmiş olan kurum sahibi yönetici ve diğer çalışanlar, öncelikle kendilerine ardından pazarladıkları hizmet fikir ya da ürüne, inanç oluşturmanın  önemini kavrıyorlar. Bu durum rakiplerinize göre fiyat ve ürün kalitesindeki, değişik niteliklerdeki dezavantajlarınıza karşın, doğru iletişimle müşteriyi yanınızda bulur ve onları kalıcı portföyünüze ekleyebilirsiniz.
Temel NLP ilkeleri, müşterileri daha iyi anlamak, ve onlarla kurulan ilişkilerin sağlıklı ve sürekli olmasının yollarını açan araçlar bütünüdür. Müşteriyle sağlanan uyum ve aynı frekanstaki davranışların kazançları yadsınamaz. Müşterilerin ilgisini neyin çektiği,  ya da onları nelerin rahatsız ettiğini bilmeniz sözlü sözsüz iletişimde hangi zamanlarda onlara hangi yakınlıkta duracağınızı bilmeniz onların size olan inancını ve bağlılığını artırarak, kalıcı hale getirir.
NLP teknikleriyle müşterinin algı filtrelerini süzerek, o anda, onun davranışlarını yönlendirebilirsiniz.  Ürününüzün, müşterinin haritasındaki tanımını, kurumunuzun haritasındaki tanıma dönüştürebilirsiniz.
Müşterilerle olan ilişkileri optimum doruk noktasına getirebilmek için, davranış modellerini, temsil sistemlerini kavrayıp asıl ifade edilmek istenenleri NLP teknikleriyle algılamak gerekir.
İş dünyasında temel dinamiklerin oluşumu, sağlıklı iletişim süreçlerinin gelişimine bağlıdır. Karşılıklı iletişim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi düşünülmüş, ekolojik  yani sistem ile uyum içerisinde olması ve esnekliğin geliştirilmesi gibi alanlarda NLP stratejik yaklaşımlar sunar.


21. Yüzyılın Yöneticisi Eğitimi;
“Eğer bir insan bir şeyi başarabiliyorsa bunu herkes yapabilir.
Başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece geri bildirim(feed back) vardır.”
Çevremizdeki insanlara nasıl geri bildirimlerde bulunduğumuz, karşıdan aldığımız tüm tepkiler, elde edilen sonuçlar, yönetici için birer geri bildirim ve çok önemli verilerdir. Her insan başarılı olmak ister. Başarılı insanların gösterdikleri performanslar üzerinde yoğunlaştığımızda,  nedenlerini sorguladığımızda, ve bunu kendimize modelleyebildiğimizde NLP’ nin özünü de başarmış oluruz.
• Bilimsel ve sosyal değişimlerin, iş dünyasına yansımaları
• Değişim hızına ayak uydurabilen bir kurumdaki dinamikler.
• İletişim becerileri ile çalışanlarından direnç görmeyen istediğinde, performansını istediği düzeye çıkarabilen lider yöneticilik
• İşyerinde keyifli ve verimli performans yaratabilme becerileri
• Kalibrasyon (öngörü) yeteneğinin geliştirilebilmesi
• Güven duygusu oluşturma ve güvenirlilik imajı kazanmak
• İşyerinde coaching, özelliklerini hissettirme
• Paradigmalar karşısındaki davranışlar (gerçek keşif eylemi yeni bir toprak bulmakla değil, yeni bir gözle bakmakla ilgilidir)
• Proaktif, reaktif davranışlarda stratejik yönetim prezantasyonları

İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi;
Karşılıklı iletişim ve güven ortamının yaratılması, hedeflerin iyi düşünülmüş, ekolojik  yani sistem ile uyum içerisinde olması ve esnekliğin geliştirilmesi gibi alanlarda NLP stratejik yaklaşımlar sunar.
İş dünyasında her geçen gün giderek önem kazanan bu yaklaşımlar, günümüzde insan kaynakları uzmanları ve şirket içi eğitim personeline teknik ve stratejik destek sağlamak bizim için vazgeçilmez bir repertuvar haline geldi.

• İşyerine yeni bir ruh yeni bir soluk getirmek ve bu oluşumun sinerji  olanaklarından yararlanmak isteyen kurumlar için İK yönetimine verilen eğitim
• Strateji ve İK
• Değişim yönetimi
• Yetkinliklere  dayalı  İK
• Performans yönetimi
• Ücretlendirme ve sosyal haklar
• Ödüllendirme yöntemleri
• Prim sistemleri
• Kariyer gelişimi ve yükselme sistemleri
• Çalışan memnuniyeti anketleri
• İş ilanları, duyurular,  el kitapçıkları ve buna benzer iletişim araçları
• Koçluk kavramı ve İK
• İletişim ve  motivasyon
• İnsan Kaynaklarının geleceği

21. Yüzyılın Personeli Eğitimi;
Kurum ve kişilerin fark oluşturarak, değişmeyen tek şeyin  değişim olduğundan hareketle,
değişime  ayak uydurabilmenin önemi açıktır.
NLP  yeni ticari koşullara, trendlere  uyumun sağlanmasında
etkili teknikler sunarak  var olma mücadelenizi kalıcı hale getirir.
Yeni ufuklara yelken açmanızı sağlar.
Bu amaçla verilen eğitimle;
• İlişkilerin  temel taşlarından biri doğru iletişim becerileri!
• Müşteri beklentileri nelerdir?
• Güvenmek ve güvenilmek nasıl sağlanır?
• Çapraz satış ek satış nedir, nasıl sağlanır?
• Zamanı etkin kullanmak!
• İşleri zamanında yetiştirme nin önemi.
• Satışın evrensel kuralları nelerdir?
• Müşteri  ilişkilerinin  sırları!
• İşyerinde keyifli çalışma ortamının önemi ve sinerji oluşturma.

Website Pin Facebook Twitter Myspace Friendfeed Technorati del.icio.us Digg Google StumbleUpon Premium Responsive

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir