İnsan Kaynakları

Küreselleşme, Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim, ülkemizdeki kuruluşları geniş ölçekte etkilemektedir. Pazar yapıları, rekabet edebilme koşulları, müşterilerin beklentileri çok farklılaşmaktadır.

Kuruluşların, amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, varlıklarını sürdürebilmeleri, rekabet güçlerini arttırabilmeleri, üretecekleri ürünün/hizmetin müşteri beklentilerini karşılayabilir nitelikte olması için, öncelikle günün koşullarına uygun, sağlıklı bir yapı ve işleyişe sahip olmaları gerekmektedir.

Sağlıklı bir yapı ve işleyiş sağlanmasında, insan kaynakları yönetiminin çok önemli ve kritik rolü bulunmaktadır.

Etkin bir, stratejik insan kaynağı yönetimi için sunduğumuz danışmanlık hizmetleri şunlardır:

 • Organizasyonda Yeniden Yapılanma
 • İş Analizi – Görev Tanımları
 • İş Değerleme ve Ücretleme
 • Seçme ve İşe Alma
 • Performans Yönetim Sistemi
 • Kariyer Yönetimi
 • Kurum Kültürünün Belirlenmesi, Geliştirilmesi, Organizasyonel İklimlendirme
 • Değişim Yönetimi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Eğitim Yönetim Sistemi
 • Motivasyon ve İş Tatmini
 • Organizasyonel Stres Yönetimi
 • Takım Oluşturma ve Takım Yönetimi
 • Problem Çözme Yaklaşımı
 • Çatışma Yönetimi
 • Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi

İnsan Kaynakları için 1 cevap

 1. Geri izleme: Nlpbus.Com « NlpBus

Yorumlar kapalı.