NLP ( Neuro Linguistic Programming) Nedir?

1888439_810887915591253_2099425316_n

İnsanlığın yararına pratik çözümler getiren NLP, onların bilinçaltına kolayca ulaşabilme becerilerini öğretiyor. NLP, başarının modellenebileceğini, özellikle psikoterapide kolay ve yeni çözümler üretilebileceğini gösteriyor. NLP, İnsanların içinde var olan ama farkında olmadığımız nice kaynağın istenildiğinde kullanılabileceğinin, yollarını öğretiyor.

NLP 1976 kışına kadar insanlık için bir sırdı. Taaki 1976 yılı baharında santa cruz üniversitesi dilbilim hocası John Grinder ile yetenekli Matematik ve bilgisayar öğrencisi Richard Bandler’ in psikoterapiye olan ortak ilgileri sonucu buluşmalarına kadar.

035226448

Grinder ve Bandler, birbirlerinden habersiz olarak psikoterapide büyük başarılar elde eden dünyanın en  ünlü üç psikoterapistinin insanlarda başarılı değişiklikler oluşturmak için kullandıkları terapi yöntemlerini ve onların dil kalıplarını araştırmaya karar verdiler. Bu üç ünlü terapist; Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls, aile terapisine yepyeni bir boyut getiren Virginia Satir ile insanların bilinçaltına kolayca ulaşabilen Milton Erickson’ idi.

Grinder ve Bandler’ in amaçları, yeni tedavi yöntemleri ya da psikolojinin teorik yanını öğrenmek değildi. Asıl amaçları bu üç usta terapistin iletişimde, bireysel davranış değişimi yaratmada kullandıkları yöntemleri kendileri de aynen tekrarlasalar, aynı sonuçlara ulaşabilecekler miydi?

Acaba laboratuarda tekrarlanan bilimsel deneylerin, her defasında aynı sonuçları vermeleri gibi bireylerinde özel deneyimlerinin aynen tekrarlanabilen bir sistematiği var mıydı?

Sonuç evet’ti. Başarının paternleri vardı ve aynı yöntemlerle tekrarlanabiliyordu.

 Neuro Linguistic Programming’in Türkçe açılımını beyin dili programlaması olarak ifade edebiliriz.

Bireyin elde etmek istediklerini yapabilmesine imkan veren bir düşünce, uygulama ve davranışlar dizinidir diyebileceğimiz NLP’nin içeriğindeki;

Neuro (Nöro): Beş duyumuz aracılığı ile dışarıdan bize ulaşan verilerin algılanması sırasında oluşan tüm nörolojik faaliyetlerin davranışlarımızı belirleyen asıl kaynak olması anlamındadır. Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesidir.

Linguistic (Linguistik) : Duyu organlarımızla aldığımız verilerin söze dönüşmesi sonucu kullandığımız dil ile iletişim kurarız. Çevremizle ve kendimizle nasıl iletişim kurduğumuzun  sonucunda çevreden aldığımız tepkiyi belirleyen de dildir. Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımızdır.

Programming (Programlama) : Beynimizi ve dilimizi istediğimiz amaçlara yönelik biçimde programlama karşılığındadır. Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemektir.

Neuro, linguistic aynen bilgisayar gibi programlanabilir.