Aile Koçluğu

Doğan sorunlardan aile sistemini oluşturan bireyler, tek tek % 100 sorumludurlar. Buna karşın, sorunların sebebi kişiler değil, aile üyeleri tarafından oluşturulmuş sistemdir. Sorunu birlikte yaratılmış sistem üretmektedir.

ÜRETEN BİR AİLENİN ÜÇ NİTELİĞİ

1.     Paylaşmaktan mutlu olduğunuz bir alanın varlığı

2.     Birbirini besleyen ve destekleyen yaşam vizyonlarına sahip olmak

3.     Özel alanların varlığını korumak

Bu üç alandaki başarı, bir aileyi üreten aile yaparken , başarısız lık oranında tüketen bir aile yapısı ortaya çıkmaktadır.

Danışman, sorunun teşhisi için sistem düşüncesini kullanır. Açıklaması öz olarak şudur.

Sistem dört aşamalı bir değerler sisteminden beslenerek var edilir.

    1. Öz değer,

2-İletişim

3-Kurallar,

4-Toplumsal bağ.

Bireyin bu dört değeri yaşayışı, içinde yaşadığı sistemi yaratır.

Sorun sistem Düşüncesi ile teşhis edildikten sonra NLP devreye girer. NLP, bizi desteklemeyen sistem yerine bizi destekleyen bir sistem yaratmanın manivelasıdır. Sistemi var eden dört alanın gerekli olan her bölgesinde çalışılır.

DANIŞMAN” VE “DANIŞMANLIK ALAN” BİREYİN

SORUMLULUKLARININ TANIMLANMASI

DANIŞMAN’IN SORUMLULUKLARI

1. “Danışman”, meslek ahlak ilkeleri ve standartlarına uygun davranır. Her danışmanlık ilişkisinin merkezinde güven bulunur. “Danışmanlık alan” danışmanın, danışmanlığı en iyi şekilde yapacağına güven duymalıdır. Güven zaman içerisinde oluşur; danışmanın görevi kendisine güvenilebileceğini göstermektir.

2. “Danışman” her zaman, “danışmanlık alan” ile yeteneğinin en üst seviyesinde ilgilenir. “Danışman” temel yeterliliklere sahiptir.

3. “Danışman”, danışmanlık yönetimindeki gelişimlerden haberdardır ve kendini güncelleme sorumluğunu taşır.

4. “Danışman”, becerilerinin seviyesinin farkındadır ve her zaman becerilerini geliştirmek için çalışır.

5. “Danışman”, kendi şahsi problemlerinin farkındadır ve bunların, “danışmanlığı alan” birey ile profesyonel danışmanlık ilişkisini olumsuz yönde etkilemesine izin vermez. Eğer gerekirse erken devrede, bir başka danışmandan veya uygun kişiden profesyonel yardım alır. Eğer bu problemler, “danışmanlığı alan” ile ilgilenmesinde zorluklara neden oluyorsa, faaliyetini sınırlamayı veya sona erdirmeyi düşünür.

6. “Danışman”, tutarlı hareket eder, anlaşmalara uyar, sözlerini tutar.

7. “Danışman”, “danışmanlığı alan” bireyin materyalini, “danışmanlık alan” tarafından aksine izin verilmediği sürece gizli tutar. Buna karşın, “danışman”, “danışmanlık alan” bireyin kimliğini hiçbir şekilde ortaya koymadan, materyali, eğitimde ve yazılı materyal olarak kullanabilir.

8. “Danışman”, “danışmanlık alan” bireye insanlık onuruna yakışır bir biçimde davranır.

9. “Danışman”, “danışmanlık alan”dan, kişisel, cinsel veya ekonomik olarak faydalanmaz, bu tür bir ilişki kurmaz.

10. “Danışman”, adını veya onayını referans olarak kullanmadan önce “danışmanlık alandan” izin alır.

11.“Danışman”, kendi inanç, değer veya görüşlerini “danışmanlık alana” empoze etmez.

12. “Danışman”, sadece kendi becerileri ve danışmanlık almak isteyenin ihtiyaçları arasında bir eşleşme olduğunu gördüğünde danışmanlık hizmeti vermeyi kabul eder.

13. “Danışman”, danışmanlığın bir meslek olarak düşünülmesine veya kabulüne zarar verecek herhangi bir şey yapmaz.

14. “Danışman” tutarlı bir şekilde ileri süremeyeceği hiçbir sonucu danışmanlık adına iddia veya ima etmez.

15.“Danışman” ilişkisi, önceden ödenen bir anlaşmanın sonunda, “danışman” ve “danışmanlık alan” arasındaki karşılıklı anlaşma ile sona erer. Eğer danışmanlık, böyle bir anlaşmanın bitiminden önce danışman tarafından sona erdirildiyse, “danışman” vermemiş olduğu danışmanlık hizmetleri için önceden ödenen tüm ücreti geri öder.

16. “Danışman”, “danışmanlık alanı”, danışmanlık ilişkisinin ücreti ve tarifesiyle ilgili açıkça bilgilendirir. Ve bu ücretler danışmanlık ilişkisinin başlangıcında açıklanır.

17. “Danışman”, “danışmanlık alan” bireyin en güzel düşlerini gerçekleştirmesi ve hep olmayı istediği kişi olmasına destek için oradadır. Bir danışman olabileceğimizin en iyisi olmamızda bize rehberlik eder. Ve bir danışman olabileceğimizin en iyisinin ne olduğu hakkındaki araştırmamızda bize kılavuzluk eder.

18. “Danışman”, danışmanlık anlaşmasının “danışmanlık alan” birey tarafından tam anlamıyla anlaşıldığından emin olur. Çünkü danışman, en baştan itibaren danışmanlık eyleminin sinerjik bir ortaklık olduğunu bilir.

DANIŞMANLIK ALAN” BİREYİN SORUMLULUKLARI

1. “Danışmanlık alan” birey, danışmanlık anlaşmasına uymakla sorumludur. Danışmanlık eyleminin başarıya ulaşması için bu temeldir.

2. “Danışmanlık alan” birey, danışmanlık seansını ciddiye alır. Kararlaştırılan randevuya zamanında gelir, çok özel durumlar dışında ertelemez. Danışmanlık ilişkisi, öncelikler sırasında ön sıralarda yer alır. Yaşamında zaman sıkışması oluştuğunda, danışmanlık ilişkisi ilk ertelenenler listesine girmez. Birey danışmanlık eyleminin şimdisini anlamada ve geleceğini yaratmadaki kritik öneminin bilincindedir.

3. “Danışmanlık alan” birey, danışmanına güven duyar. Bu güven giderek büyümesi gereken bir güven olmakla beraber, bu ilişkiye karar vermesi ve ona bir şans vermesi, asgari bir güvenin işaretidir. Birey bu güvenin gereği olarak, dünyasını tüm içtenliğiyle paylaşır. “Danışmanlık alan” birey bilir ki, kendini tam olarak paylaşırsa, danışmanlık eylemi hız ve verimlilik kazanacaktır. Ve birey zaten bunun için oradadır. “Danışmanlık alan” birey kendisine karşı ve danışmanına karşı dürüst ve açık olur.

4. “Danışmanlık alan” birey, danışmanın zaman zaman verdiği ödevleri ve etkinlikleri zamanında yapar. Ve geri bildirim verir. Çünkü, bu ödevlerin, ve etkinliklerin yapılması ve geri bildirimin verilmesi danışmanlığın amaçlarına ulaşmak bakımından kritik önemdedir.

5. “Danışmanlığı alan” birey, danışmanlık sürecinin daha verimli geçmesi için danışmanla düşüncelerini açıklıkla paylaşır. Danışmanlık ilişkisinin nasıl bir yönde ve nitelikte gelişirse daha çok faydalanacağını ve nasıl gelişmezse daha iyi sonuçlar üretebileceğini açıklıkla ortaya koyar. Düşüncelerini paylaşır.

6. “Danışmanlık alan” birey, anlaşılan danışmanlık ücretini zamanında öder. Danışmanın ertelenen seanslar için zamanını önceden ayırdığını ve gelecekteki yeni bir randevu için başka bir zamanı ayıracağını bilir. Bunun danışman açısından mali kayıp anlamına geldiğini bilir ve gereken duyarlılığı gösterir.

7. “Danışmanlık alan” birey, danışmanın uygun gördüğü alanlarda seansın yapılmasının önemli olduğunu bilir. Birey, seansı içinde yaşadığı gerçeklik haritasını destekleyen alışık olduğu mekanların dışında yapacaktır. Danışmanın ofisi ya da diğer üçüncü mekanlar kullanılacaktır. Burada ölçü, bireyi gerçeklik haritasını destekleyen çıpalardan, tetikleyicilerden uzaklaştırmaktır.