Verimlilik

VERİMLİLİK, işletmenin amaçlarına ulaşmak için ürün ve hizmeti istenen kalite,zaman ve maliyet kısıtları içinde gerçekleştirme düzeyi olarak tanımlanmaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Problemin tanımı ve Sebep Sonuç Analizleri
Balık Kılçığı Diyagramı

Isci Verimliligi, Makine Verimi, Enerji Verimi
Tek Cinse Indirgeme/ Ortak Ölçü/Eşdeğer Ürün
Kısmi Verimlilik, Toplam Faktör Verimliliği

Zamanın Verimli Yönetimi
Kişisel Zaman Yönetimi
Oncelikleri Bilmek ve Sıraya Koymak,
Çalışma Ortamının Düzenlenmesi (5S)
Zamanı Verimli Kullanmanın Yolları

Maliyet   Analizleri
Maliyet Kavramları ve Maliyeti Oluşturan Faktörler
Maliyet İçindeki Giderlerin Ayrıntılı Hesaplama Yöntemi
Direkt – Endirekt Iscilik, Enerji,Genel Giderlerin Dağıtımı
Başabaş Noktası Analizleri

Verimliliği Arttırma – Maliyet Düşürme Teknikleri
Tasarım Yoluyla Maliyet düşürme
Davranışsal Yöntemlerle verim arttırma
Yönetimde İnsan İliskileri ve Yüksek Verim,
Çalisanlari Motive Etmek Icin Stratejiler
Uretken Ortam Yaratmak,
Otoriteyi Dayatmak Yerine Teşvik
Stres Yönetimi
Verim artırma ve Maliyet Düşürmede İş hayatından Örnekler…