Dil Ve Deneyim

En doğrudan bilgi davranış tadır.
Dil’ deneyimin ikinci derecede temsilidir.
Birinci temsilci ise Davranışlardır

Dil ile ne söylerseniz söyleyin tavır ve davranışlarınız farklı bir şey söylüyorsa,iletişimde algılanan daima odur.