Okul ve Dershaneler İçin NLP Teknikleriyle Başarı

Günümüzde eğitim ve öğretimin her geçen gün daha rekabetli bir süreç haline geldiğini yaşayarak görüyoruz. Dünya çapında bir çok şirket, kurum içi ve dışı iletişimi destekleyerek kurumsal hedeflere ulaşmada yarar sağlayacak NLP yöntemlerini uyguluyor.

Bu amaçla yöneticilerin, kurumsal vizyon, müşterilerle doğru ve kalıcı ilişkiler kurma,  yüksek performans konularında eğitimler verilerek etkinleştirilmeleri  sağlanıyor. Satış ve pazarlama konusunda tecrübeli olan kurum sahibi yönetici ve diğer çalışanlar öncelikle kendilerine ardından pazarlanan fikir hizmet ve ürüne inanmanın önemini kavrıyorlar.
Karşınızdaki müşteri ile sağlanan uyum ve aynı frekansta davranışın getirileri tartışılamaz. Onların ilgilerini nelerin çektiği, nelerden rahatsız olduklarını bilmeniz,  sözlü ve sözsüz iletişimde hangi zamanlarda onlara hangi yakınlıkta duracağınızı bilmeniz size olan inançlarını ve bağlılıklarını arttırıyor.
NLP teknikleri, velilere, öğretmenlere, ve yöneticilere öğrencilerin daha başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak olan, yöntemleri ve uygulamaları sunuyoır..

Bu nedenle eğitim dünyası NLP tekniklerini, ders işleme metodolojisine ve sınıf yönetimi alanındaki çalışmalarına entegre etmiştir.
Temel NLP ilkeleri ile kurumsal başarı ve kişisel mutluluk beyin diliyle programlanabiliyor. Bu yöntemle başarı kazanmış binlerce insan ve kurum var. Aylarca hatta yıllarca iyi niyetle uygulanan ama sonuç alınamayan yöntemleri inatla uygulamakta olanlar da  artık  NLP ile kısa sürede isteklerine ulaşabileceklerini görüyorlar.


NLPBUS,

Eğitimde NLP Uygulamaları(Educational Neuro Linguistic Programming) sertifika eğitimi ile öğretmenlere, rehberlik ve psikolojik danışmanlık servislerine eğitim ve  öğretim çalışmalarını daha profesyonel ve etkin yapabilmeleri için bir zihin klavuzu sunuyor.

OKUL VE DERSHANELERE, EĞİTİM VE BİLİM DANIŞMANLIĞI MENTÖRİNG

– Kurum üst düzey yöneticilerine mentörlük ve danışmanlık

-Kurumsal vizyonun gözden geçirilmesi

– Veli öğrenci memnuniyetinin irdelenmesi ve izlenmesi

– Sektör payını artırabilme doğrultusunda uygulanacak stratejiler

-Öğrenci kayıt sürecinin gözden geçirilmesi

-Eğitim öğretim sürecinin irdelenmesi ve izlenmesi

-Öğretmen performans değerlendirme sürecinin irdelenmesi ve izlenmesi
-Velilere yönelik NLP seminerleri
-Öğrencilere yönelik NLP seminerleri
-Rehberlik servisinin etkinliğini artırıcı detox uygulamaları
-Öğretmenlere NLP eğitimi verilmesi ve sertifikalandırılmaları;
-Sınıf yönetimi
-Değişim ve yeniliklere açık olmak
-Motivasyon becerileri
-Öğrenci iletişimi
-Veli iletişimi
-Öğrenciye yönelik şiddet
-Ölçme ve değerlendirmede çağdaş teknikler
-NLP teknikleriyle bilginin beyne doğru yerleştirilmesi
-Personelin eğitilmesi;
– Müşteri odaklı yaklaşım
-Karşılama ve görüşme nitelikleri
-Aday velinin ihtiyaç ve beklentilerini anlama, fark etme
– Kurumsal farklılık ve değerlerin sunumu
-Güven oluşturma teknikleri
– Soru sorma teknikleri
– Veli tiplerinin tanınması

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bireysel Psikolojik Danışma Hizmetleri

– Öğrenci Koçluğu

– Dikkat Eksikliği

– Öğrenme Güçlüğü

– Beslenme ve Uyku Bozuklukları

– Çocukluk ve Gençlik Problemleri

– Konuşma Bozukluğu

– Okul Fobisi

– Özgüven Eksikliği

– Sosyal Fobi

– Depresyon

– Panik Atak

– Hamilelik Sürecine Uyum

– Kimlik Karmaşası

– Stresle Başa Çıkma

– Travma Sonrası Stresle Başa Çıkma

Grupla Psikolojik Danışma Hizmetlerimiz

– Sınav Kaygısı

-Fobiler

-Sosyal Fobi

-Stresle Başa Çıkma

-Öfke Yönetimi

-Ana Baba Okulu

-İletişim Problemleri

-Sınav Kaygısı

Diğer Hizmetlerimiz

-Aile Terapisi

-Mesleki Rehberlik

NLP’NİN TAMAMEN EĞİTİM VE ÖĞRENME İLE İLGİLİ OLAN ALAN İÇERİĞİ;

Her birimiz özgün varlıklarız, çocuklarımız da öyle. Her çocuğun farklı öğrenme yolları, farklı yetenekleri var. Ama maalesef eğitim sistemimiz bu farklılıkları dikkate alan bir sistem değil. Bilgi her çocuğa aynı şekilde veriliyor. Ve her çocuktan aynı başarı bekleniyor

NLP’nin Temel İlkeleri
NLP’nin varsayımları
NLP İle Etkili İletişim
Beynin Çalışma Sistemi
Temsil Sistemleri
Meta Programlar
Kendini ve Başkalarını Tanıma Sanatı
Meta Model, Dili Etkin ve Doğru Kullanma Teknikleri
Çapalama, Duyguları Yönetme Tekniği
Swish, Zihin Yönlendirme Tekniği
NLP tekniklerinin sınıfta ve bireysel olarak uygulanması
Öğrencilerin Motivasyonlarını sürekli ve yüksek tutma teknikleri
Konsantre olabilme teknikleri
Sınav stresi ile baş etme teknikleri
Güçlü bir özgüven oluşturma
Anlama sorunlarını aşma
Öğrenme stilleri ve stratejilerini belirleme
Suggestology ve telkin bilimi
NLP ile hedef belirleme teknikleri
NLP ileRahatlama teknikleri
4 MAT yöntemi
Öğrenmenin aşamaları
Doğru ve etkili geri bildirim (feedback)
Etkin dinleme teknikleri
Öğrencileri doğru ve etkili yönlendirme
Öğrencinin öğrenme stratejine göre kişiye özel etkin ders çalışma prosedürleri
Sınıf ortamında olumlu olabilme
Sınav stresini yenme
Etkili ve canlı ders anlatma teknikleri
Sınıf yönetimi
Etkili ve verimli ders çalışma teknikleri
Etkili hafıza yöntemleri

Etkin ve kişiye özel ders çalışma programları
Zaman kullanımı ve doğru karar süreçleri
Sınavdan önce ve sınav esnasında duygu ve inanç yönetimi
Sınav performansını arttırabilme teknikleri